Powersave.pl

Na podstawie istniejącej marki i identyfikacji rozszerzyliśmy jej działalność na internet. Do naszych działań należało przygotowanie strony www oraz kont społecznościowych marki. Niestety nie dane nam było zająć się dalszym prowadzeniem marki.

Głównym celem było wywołanie u klienta poczucia bezpieczeństwa i opieki jaki firma nad nim roztacza. Firma skupiona na bezpośrednich relacjach.

Strona www
Facebook Page
Google+ Page